"Nhà Thầu Chuyên Nghiệp Dulux, đó là gì?"

là một nền tảng kết nối các nhà thầu sơn chuyên nghiệp với những người có nhu cầu sơn.

Nền tảng hoạt động như thế
nào?

Mỗi nhà thầu sơn đều có thể tạo hồ sơ để giới thiệu công trình tiêu biểu của họ đến khách hàng

Bạn đang tìm kiếm nhà thầu
sơn?

Những người đang tìm kiếm nhà thầu sơn chuyên nghiệp có thể đăng ký với trang web và sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm ra nhà thầu sơn chuyên nghiệp phù hợp nhất trong khu vực của họ.

Notebook

Các nhà thầu và thợ sơn sẽ liên hệ khách hàng để chốt mức giá, thời hạn hoàn thành và thỏa thuận dịch vụ.

Sau khi hoàn thành công việc, khách hàng sẽ đưa ra đánh giá. Khách hàng càng hài lòng, nhà thầu sơn càng có nhiều cơ hội nhận được yêu cầu thi công mới.