allPage

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI X2 ĐIỂM THƯỞNG MAXILITE 15L

Thời gian : 01/05 - 30/06/2022

Khuyến mãi đặc biệt NHÂN ĐÔI ĐIỂM THƯỞNG dành cho các sản phẩm MAXILITE TỪ DULUX.

Sản phẩm áp dụng: Maxilite Tough (15 Lít); Maxilite Total (15 Lít); Maxilite Hi Cover (15 Lít)

Điểm áp dụng trong thời gian khuyến mãi:

  • Maxilite Tough (15L): 30 điểm
  • Maxilite Total (15L): 24 điểm
  • Maxilite Hi Cover (15L): 12 điểm